В ПМГ „Акад. Сергей Корольов” - Благоевград се изучават интензивно като I-ви чужд език английски и немски език, като се предоставя възможност за избор за II-ри чужд език между немски, руски, френски и английски език. 

   

   В ПМГ „Акад. Сергей Корольов” - Благоевград се изучават интензивно като I-ви чужд език английски и немски език, като се предоставя възможност за избор за II-ри чужд език между немски, руски, френски и английски език. Учителите от обединението по чужди езици участват в различни семинари, обучения и конференции с цел повишаване на квалификацията им. Към настоящия момент това са:

      Английски език: Т. Беличка- IVПКС, М. Петкова- VПКС, К. Ризова -VПКС, Цв. Андоновa - IVПКС,Т. Бикова –IVПКС, Н.Джувтова- IVПКС, М.Янкулска-IVПКС,Е.Златкова,Й. Костова- IVПКС и С.Тренчев – доктор по Американска литература ;

      Немски език: М.Методиева – III ПКС, А.Гълъбова – V ПКС, П.Демиревска – V ПКС;

      Руски език: С. Димитрова- IV ПКС;

      Френски език: Й. Костова – IV ПКС.

      Учениците в ПМГ-Благоевград се включват в различни проекти като „Твоят час”, Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” и участват в проекти на ЕС „Младежта в действие” и „Еразъм +”.

      Владеенето на чужди езици винаги е отваряло вратите към света. От много години насам зрелостниците от около 1 от общо 6-те паралелки във випуска са приети и избират да продължат образованието си в АУБГ и много други пристижни университети в Европа и света. Такива резултати не могат да се постигат без неуморният труд на преподаватели и ученици и неизчерпаем устрем за усъвършенстване. Затова учениците от ПМГ „Акад. С. Корольов” участват и се представят отлично в много национални и международни олимпиади и състезания като: Национална олимпиада по английски, немски и руски език, Международно състезание „Лингвистично кенгуру“, Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, Състезание “Longman” и „Cambridge” по английски език, Състезание по творческо писане на английски език, Турнир по реч и дебати на английски език „БЕСТ”, Състезание “Spelling Bee”, Състезание „Млади преводачи”, организирано от Европейския Съюз, Национален фестивал за театър и драма на английски език, Многоезично състезание, Национална олимпиада по немски език, организирана от Гьоте-институт, Национално „Klett” състезание, Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце!” и други.  60309133 321634008502357 5136786903265181696 n

52605404 325170804781451 7379687171050962944 n