В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ информатиката и ИТ са заложени като профилиращи предмети в учебния план на паралелките с природоматематически и технологичен профил.

 

   Преподаватели в Методическо обединение Информатика и ИТ са:
1. Спаска Ангелова – председател на МО, старши учител с I ПКС
2. Димитър Стойчев - заместник директор по АСД, старши учител с V ПКС
3. Красимир Стоянов – ръководител ИКТ с III ПКС
4. Христина Василева – главен учител с II ПКС
5. д-р Емилия Николова - д-р по методика на обучението по математика и информатика, старши учител с V ПКС
6. Константина Бучинска - старши учител с II ПКС
7. Донка Георгиева - старши учител с III ПКС
8. Пепа Стоянова - старши учител с II ПКС
9. Петрана Давчева - старши учител с II ПКС
10. Мария Севдинова – учител с V ПКС
11. Владимир Стоиловски - старши учител с II ПКС
12. Нели Мирчева - старши учител с IV ПКС
13. Лиляна Петкова – учител

   Учителите по информатика и ИТ в ПМГ провеждат съвременен учебен процес, базиран на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии, създават и използват електронни ресурси в различни образователни портали, платформи, класни стаи, персонализирани социални мрежи и др. За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари и квалификационни курсове.
Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага. Обучението по информатика и ИТ се извършва в 10 съвременно оборудвани компютърни кабинети. Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и Интернет. За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер. В ПМГ е обурудван и кабинет по Роботика за обучение на ученици в извънкласни форми.

В ПМГ „Акад. С. Корольов" предметите информатика и информационни технологии са профилиращи предмети в учебния план на паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки", "Математически", „Природоматематически" и „Технологичен".

Съобразно новите учебни програми и ДОИ (Държавните образователни изисквания) учениците изучават следните модули и теми:

 

УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ и НВО

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА

 

 

Информатика

 

1

Национална олимпиада по информатика

(състезателни групи IV–V, VI, VII–VIII, IX–X, XI–XII)

 

Общински кръг

до 10 януари 2021 г.

 

Областен кръг

06 февруари 2021 г.

 

Национален кръг

12-14 март 2021 г.

2

Международно състезание по информатика „Бобър“

08 ноември 2020 г. - онлайн

3

Международен есенен турнир по информатика

20–22.11.2020 г., гр. Шумен

4

Пролетни състезания по информатика

23–25.04.2021 г., гр. Велико Търново

5

Национален летен турнир по информатика

04–06.06.2021 г., гр. Пловдив

 

Информационни технологии

1

Национална олимпиада по информационни технологии

(състезателни групи V–VIII, IX–XII)

 

Общински кръг

до 10.01.2021 г.

 

Областен кръг

до 07.03.2021 г.

 

Национален кръг

07-09 май 2021г.

2

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

27.11. – 29.11.2020 г., гр. София

3

Национално състезание по компютърни мрежи

10–11.04.2021 г., гр.София

4

НВО на дигиталните компетентности на учениците в X клас

11-15 юни 2021г.

5

Национално състезание по ИТ – VII СУ, Благоевград

Март 2021г.

6

Национално състезание по информационни технологии - IT Знайко – V-VIII клас

2021г.

7

Европейско състезание по статистика

Период на регистрация: от 22.10.2020 г. до 13.01.2021 г. Период за провеждане на теста от първия етап: от 11.01. до 01.02.2021 г. Публикуване на резултатите от първия етап: 08.02.2021 г. Провеждане на втория етап: от 08.02. до 05.03.2021 г. Обявяване на финалистите: 29.03.2021 г.

За подготовка на ученици, за участия в олимпиади и състезания по информатика и ИТ в ПМГ „Акад. С. Корольов“се използват следните извънкласни форми и дейности:

  

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА

 

НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“

 

Група

Ръководители

Ученици

1

ИТ

Христина Василева

VІII, IX, X, XI, XII

2

ИТ

Петрана Давчева

VІ, VІІ

3

ИТ

Константина Бучинска

VIII,XI, XII

Занимания по интереси

4

Уеб дизайн

Петрана Давчева

IX

5

Lego роботика

Константина Бучинска

VІ, VІІ

Образование за утрешния ден

6

ИТ

Пепа Стоянова

VIII

7

ИТ

Владимир Стоиловски

VIII, IX

8

ИТ

Спаска Ангелова

XI, XII

Учениците, включени в НП „Ученически олимпиади и състезания“ и в групите за извънкласна дейност, достойно се представят и класират на призови места в олимпиадите и състезанията по информатика и ИТ.

 Голяма част от зрелостниците при кандидатстване във ВУЗ в страната и чужбина избират специалности, свързани с програмиране и компютърни науки и успешно се реализират в избраните професии. Мнозина от тях работят в едни от най-престижните български и чуждестранни IT компании. 

 

 

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2020/2021 г. - ТУК