• A-
  • A
  • A+

     Създаденото Училищно настоятелство към Природо – математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов" – Благоевград е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Централния регистър на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност.
     То набира средства за осъществяване на целите, залегнали в устава, чрез дарения.
     Постъпленията от дарения дават възможност на училищното настоятелство да заплаща участията на отборите на ПМГ на състезания, олимпиади и други мероприятия в страната и чужбина. По този начин се създава възможност на ученците на Нашата гимназия да представят училището на повече състезания.
     Всяка година определена сума се заделя и за подобряване на материалната база на Природо – математическата гимназия.
     Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за щастието и успеха на нашите деца и техните учители, за да продължат да прославят България и да доказват, че подготовката и постиженията на учениците в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" Благоевград" могат да се мерят с най-добрите в страната и света.
     И Вие може да ни подкрепите:
     Банкова сметка:

 

IBAN: BG05 IABG 7458 1000 9140 01
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, БлагоевградI

 

     Сдружение Училищно настоятелство към ПМГ „Акад. Сергей Корольов" - Благоевград
     Благодарим на всички дарители!

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград