• A-
  • A
  • A+

Квалификация ПС

Квалификация на педагогическите специалисти

Карта за участие по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - ТУК

Заявление за включване в проект КПРПС за 1 ПКС - ТУК

Заявление за включване в проект КПРПС за 2 ПКС - ТУК

Заявление за включване в проект КПРПС за 3 ПКС - ТУК

Заявление за включване в проект КПРПС за 4 ПКС - ТУК

Заявление за включване в проект КПРПС за 5 ПКС - ТУК

Приложение-образец на Свидетелство за ПКС -ТУК

Указания за дейност 2 за ИС - 15.01.2019 г. - ТУК

 

 

Търсене в сайта: