• A-
  • A
  • A+

Членове на Сдружение „Училищно настоятелство

при ПМГ “ Акад. С. Корольов“ - Благоевград

1. Павел Димов - Председател на УС

2. Асен Димитров - Зам. - председател

3. Галина Неделчева - член

4. Димитър Манолов - член

5. Венелин Трошанов - член

6. Николай Каращранов - член

7. Катя Въчкова - член

8. Виолета Стойчева - член

9. Силви Домозетска - член

10. Татяна Николова - член

11. Антония Методиева - член

12. Йордан Миленков - член

13. Татяна Ядкова - член

14. Антон Драгоев - член

15. Елена Димитрова - член

16. Йордан Цветанов - член

17. Десислава Станоева - член

18. Георги Шопов - член

19. Елена Илиева - член

20. Владимир Стоянов - член

21. Елена Арабаджиева - член

22. Валерия Бащавелова - член

23. Мирослава Методиева - член

24. Димитър Димитров - член

25. Катя Шопова - член

26. Ваня Алексиева - член

27. Красимир Стоянов - член

28. Георги Тупаров - член

29. Антон Ишев - член

 

     Създаденото Училищно настоятелство към Природо – математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Централния регистър на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност.

     То набира средства за осъществяване на целите, залегнали в устава, чрез дарения.

    Постъпленията от дарения дават възможност на училищното настоятелство да заплаща участията на отборите на ПМГ на състезания, олимпиади и други мероприятия в страната и чужбина. По този начин се създава възможност на ученците на Нашата гимназия да представят училището на повече състезания.

   Всяка година определена сума се заделя и за подобряване на материалната база на Природо – математическата гимназия.

    Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за щастието и успеха на нашите деца и техните учители, за да продължат да прославят България и да доказват, че подготовката и постиженията на учениците в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград“ могат да се мерят с най-добрите в страната и света.

     И Вие може да ни подкрепите:
     Банкова сметка:


IBAN: BG05 IABG 7458 1000 9140 01
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград


    Сдружение Училищно настоятелство към ПМГ “Акад. Сергей Корольов“ - Благоевград

     Благодарим на всички дарители!

 

 

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград