• A-
  • A
  • A+

 

       ПМГ обявява 1 /едно/ свободно място в 11. клас с профил "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" и 1 свободно място в 11. клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ  ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Търсене в сайта: