• A-
  • A
  • A+

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 7klasВъншно оценяване и кандидатстване след 7 клас за учебната 2024/2025 година
      

 

 

 

 

 

   Утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година - ТУК

 Заповед за утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година - ТУК

 График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас за учебната 2024/2025 г. - ТУК 

  

 

1. Софтуерни и хардуерни науки с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА английски език

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

  

2. СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 /ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

  

Профилиращи предмети:

          1. Информатика;

          2. Информационни технологии;

                    

3. МатематиЧЕСКИ  ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Информатика;

  

4. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ПРОФИЛ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 /ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

         2. Информатика;

             

5. МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

          2. Информатика;

             

6. ПРИРОДНИ НАУКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

      
 

     Балообразуването за класиране в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за всички паралелки е:

 

БАЛ = (НВО БЕЛ) + 3*(НВО Математика) + (оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърната в точки) + (оценката по Математика от свидетелството за основно образование, превърната в точки)

 

максимален бал 500 точки

 

 Превръщане на оценките от свидетелството в точки


 Оценка от свидетелството

Точки

Отличен 6

50

Много добър 5

39

Добър 4

26

Среден 3

15

    

     Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии. 

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

         Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания в областта на природо-научните и хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

     Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

 

ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ"

В ПМГ има високо квалифицирани преподаватели по всички учебни предмети.

В ПМГ се изучава програмиране и съвременни информационни технологии.

В ПМГ се изучават английски, немски, руски и френски език. Учениците се класират на призови места на олимпиадите по съответните езици, участват в състезания и постигат високи резултати /Кеймбридж, Гьоте институт/.

В ПМГ съществува многообразие от профилиращи предмети: математика, информатика, информационни технологии, биология и химия.

Учениците на ПМГ са първенци в национални и международни състезания по математическа лингвистика.

В ПМГ съществува възможност за развиване на Вашите таланти чрез участия в обучения по Национални програми на МОН, извънкласни дейности и проекти, както и лични изяви в ученически парламент, коледно шоу, ученически „Антинагради", ученическо самоуправление и др.

Възпитаниците на ПМГ се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават приятели за цял живот!

 

 

       

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград