• A-
  • A
  • A+

 

      ПМГ "Акад. С. Корольов" обявява прием по документи за свободно място в VIIIд клас за учебната 2023/2024 г. профил Математически с интензивно изучаване на немски език - 1 бр. Необходими документи:

1. Заявление до директора;

2. Копие от свидетелство за завършен VII клас

     Документи се подават в канцеларията на гимназията от 09.00 - 16.30 ч. от 08 - 10.07.2024г.

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград