• A-
  • A
  • A+

Еднодневно обучение на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов" на тема „Достъпна и защитена Рила"

     На 28.02.2020 г. в новооткрития посетителски информационен център на Национален парк „Рила" в Благоевград се проведе еднодневно обучение на ученици от ПМГ "Акад.С. Корольов"- Благоевград на тема „Достъпна и защитена Рила" по проект „Засилване на капацитета на защитените зони чрез иновативна методология за устойчиво развитие" с акроним BIO2CARЕ.
     НП „Рила" е най-големият по площ в България и обхваща четири резервата. Най-старият е „Парангалица" и е обявен за такъв през 1933г., а от 1977г. и за биосферен резерват по програмата „Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.
     В посетителския център на Национален парк „Рила" в Благоевград пред ученици, изявени в областта на биологията, ръководени от старши учителите Б. Катранджиева и Д. Станоева, бяха представени презентации на тема „Биоразнообразието в Национален парк Рила" и "Мониторингово оборудване" от гл.експерт флора Николина Георгиева, гл.експерт д-р Стефан Кирилов и експерт фауна Кирил Стамболиев.
     За наблюдение и изучаване на защитените територии в парка се използват иновативни методологии. На учениците бяха показани съвременни модели бинокли, монокли, GPS за проследяване миграцията на животните, фотокапани и начините за работа с тях.
     Под формата на интерактивна игра представители на РИОСВ - Благоевград направиха презентация на тема „Кръговата икономика и защо трябва да ни вълнува".
     Защитата на парк „Рила" и опазването на всяко живо същество е наша задача и отговорност. Учениците показаха активно отношение към актуалните проблеми, пред които е изправено съвременното общество в стремежа си да запази биоразнообразието и живота в заобикалящата го среда.

dsc07427

dsc07404

dsc07387 - edited

dsc07423 - edited

dsc07435 - edited 1

dsc07462

dsc07474 - edited

dsc07479 - edited 2

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.