• A-
  • A
  • A+

Обръщение на РУО – Благоевград

ДО
УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република
България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО
– Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции
на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.
От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в
електронна среда.
Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е
изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение
и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще
организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и
мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с
подкрепата на учителите и самостоятелно.
Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до
обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата
за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат
връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте
включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.
Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние
на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко
съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса
ул. „Тракия"№2, тел.073 88 52 73; факс 073 88 52 68; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Изготвил: Методи Попов – началник на отдел ОМДК
симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте
децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по
различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна
среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават
обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.
УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,
Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните
условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ
комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал
чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.
Призоваваме Ви:
• да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да
поддържат обучителната си активност - от класните ръководители и от учителите по
учебните предмети;
• да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които
затрудняват учениците;
• да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими
учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно
съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси - от
директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
• постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на
иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно
обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).
Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел
осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.
Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави, силни и мотивирани!
Регионално управление на образованието – Благоевград

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.