• A-
  • A
  • A+

Конкурс за есе "Посланик за един ден"

     През януари 2021 година Британското посолство за поредна година проведе конкурс за есе "Посланик за един ден", в който участват български момичета на възраст между 14 и 18 години.
     Тазгодишната тема бе инспирирана от световната пандемия, през която човечеството преминава, и търсене на иновативни решения за изхода от нея. Под ръководството на г-жа Петкова ученичката Венета Саляхетдинова от 11е клас се представи с есе на английски език. В него са заложени вижданията ѝ относно това как България най-благополучно ще излезе от кризата.
     Венета Саляхетдинова с изключително нетърпение очаква да работи през идните месеци рамо до рамо с посланик-патрона си Флоранс Робин.

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки и ...

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.