• A-
  • A
  • A+

„Връстници обучават връстници"

     На 18 април 2022 в VIII Б клас в ПМГ-Благоевград се преведе малко по-различен час на класа по метода „Връстници обучават връстници", в който освен класният ръководител, присъства и педагогичестият съветик. Като лектор бе поканен Мартин Станоев, ученик от X A клас и председател на ученическия парламент в гимназията.
     „Презентацията е на тема „Лична ефективност и умствено здраве". Разгледаме различни начини за по-лесно запомняне на информация, упражнения за мозъка. Поговорихме защо четенето и правилните навици са важни, и накрая завършихме с игра, която ни провокира да погледнем отвъд нашия свят."- казва Мартин.
     С това той постави началото на поредица от такива лекции в ПМГ-Благоевград, като по интерактивен и достъпен начин показва на учениците и от какво значение е средата в училище и как всеки допринася за това.

1

2

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

  • Обществени науки и ...

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.