• A-
  • A
  • A+

"УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ"

logopmg

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАlogomon

„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

 

 

 

Основната цел на Националната програма е създаване на условия за индивидуално или групово обучение на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание и осигуряване на средства за участието им в олимпиади, състезания и конкурси.

 

 

 

В ПМГ „Акад. С. Корольов” за учебната 2017/2018 г. са сформирани общо 13 групи в 9 предметни области:

 

-          Руски език – ръководител Марина Рулько

 

-          Математика – ръководител Тодорка Мелниклийска

 

-          Информатика ръководител Донка Георгиева

 

-          Информационни технологии – ръководители Петрана Давчева и Христина Василева;

 

-          Физика и астрономия – ръководител Ирина Андонова;

 

-          Химия и опазване на околната среда – ръководители Гергана Шопова и Александра Шекерлийска;

 

-          География и икономика – ръководител Ваня Стоева;

 

-          Философия – ръководители Вася Велкова и Павлин Славов;

 

-          Техническо чертане – ръководител Наталия Бръчкова.

 

 

 

119 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади по предметните области.

 

 

 

През 2017/2018г. координатор на Националната програма в ПМГ е Спаска Ангелова.