• A-
  • A
  • A+

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година - виж ТУК

 


  

Сесия май – юни Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 18 май 2022 г., начало 8.30 часа
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2022 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година) 
Сесия август – септември Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 25 август 2022 г., начало 8.30 часа
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 26 август 2022 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

 

 

Търсене в сайта: