• A-
 • A
 • A+

"ТВОЯТ ЧАС"

logoeu-logo

 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І" - свали от ТУК

Цели, дейности, задължения и отговорности на РУО, очаквани резултати - свали от ТУК

Достъпът до електронна платформа, е чрез адрес http://tvoyatchas.mon.bg/

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие - ТУК

АНКЕТНА КАРТА - ТУК

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА - ТУК

bb1-1

 

Better and Better

 Ръководител: Надя Джувтова

  

 

 

 

   


 img 20161201 124651

Deutsch ist interessant

Ръководител: Ангелина Гълъбова

 

 


 1

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

 Ръководител: Мирослава Методиеваdsc09111

 

Smart and beautiful

Ръководител: Таня Беличка

 

  


 dsc09432

Айнщайн

Ръководител: Керанка Иванова

 

 


bejzbol 1
 
Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

 

 


 4

 

Волейболен клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

 

 


  4 20170130 1270947294

Гимнастика

Ръководител: Антон Гръчки

 

 


 img 0570

Готови за матура

Ръководител: Росилора Терзиева

 


 evklid

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

 

 


kango2

 

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

 

 


 komputarna grafika 2

Компютърна графика

Ръководител: Петрана Давчева

 

 


 komputarno modelirane 1

 Компютърно моделиране

Ръководител: Константина Бучинска

 

 


 ml2

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

 

 


  multimediini klipoe 3

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

 

 


 pitagor-1

Питагор

Ръководител: Емилия Тренчева

 

 


 pateshestvie v angliq 1

Пътешествие в Англия

 Ръководител: Маргарита Янкулска

 

 


s kolelo

 

С колело сред природата

Ръководител: Васил Пандурски

 

 


 sr2

 

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

 


 ta pticite 1

Театрално Ателие „Птиците”

Ръководител: Павлин Славов

 

 


tm1-1

 

Тенис клуб ПМГ

 Ръководител: Йордан Цветанов

 

 


  tk4

 Тенис на корт

 Ръководител: Руен Калибацев

 

 


img 4661

 

Химия плюс

Ръководител: Илонка Каракичева

 


 himiqdz 2

 

Химията - лесна и интересна

Ръководител: Гергана Шопова

 


 the voice

„The Voice”

Ръководител: Велизар Балевски

 

 

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград