• A-
  • A
  • A+

Математика

1add4f2e6-d1e6-458d-8dd7-edbb68c9c784

Математиката е основен профилиращ предмет в ПМГ. За изграждане на математическо и алглоритмично мислене у учащите се, което им дава възможност за по-добра реализация, работи екип от преподаватели по математика с висока професионална квалификация. Членове на методическото обединение са:
1. Николай Каращранов - директор
2. Биляна Поповска - главен учител
3. Даниела Жекова - старши учител
4. Нина Кавалджиева - старши учител
5. Емилия Тренчева - старши учител
6. Цветанка Терзийска - старши учител
7. Тодорка Мелниклийска – старши учител
8. Керанка Иванова - старши учител
9. Надка Шеинкова - старши учител
10. Ирина Малешевска - срарши учител
   Всички учители по математика имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.
   ПМГ е партньор на СБМ в провеждането на математически състезания от Националния календар на територията на област Благоевград. Всяка учебна година се провеждат следните състезания:
1. „Математика без граници " – международно състезание с три кръга: „Есен", „Зима", „Пролет". Възпитаниците на ПМГ печелят медали от всички кръгове и са сред финалистите на състезанието с призови места както в индивидуалното, така и в отборното класиране.
2. Математическо състезание „ Черноризец Храбър" за ученици от 1. до 12. клас.
3. Математически турнир „Иван Салабашев" за ученици от 1. до 12. клас.
4. Национална олимпиада по математика.
5. Национално състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов" за ученици от 12. клас.
6. Европейско Кенгуру.
7. Математическо състезание „Тодор Чимев" за ученици от 5. до 12. клас.
     В избираемите и факултативните часове( ЗИП и СИП) се осъществява подготовката за посочените състезания, както и за Есенния математически турнир – СУ - гр. София и Пролетните математически състезания - (Плевен, Русе, Варна), в които възпитаниците на ПМГ участват всяка година.
     Работа по проекти:
1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в уч. олимпиади" - ръководител Т. Мелниклийска
2. „Твоят час":
По интереси - „Айнщайн" - ръководител К.Иванова
„Питагор" - ръководител Ем. Тренчева,
„Математическа лингвистика" - ръководител Н. Шеинкова.
По затруднения - „Архимед" – ръководител Ир. Малешевска,
„Евклид" с ръководител Н. Кавалджиева.
ПМГ организира и лектории за подготовка за участие в олимпиади и състезания и за професионална ориентация на учениците, съвместно с външни лектори.
Делимост. Диофантови уравнения – проф. дмн П. Бойваленков
Геометрия. Някои нестандартни решения. – гл. ас. Ст. Боев
Комбинаторика – проф. Емил Колев
Математически анализ. Екстремални задачи - доц. д-р. П. Първанов

 

План за работа на методическо обединение Математика за учебната 2017/2018 година - ТУК

1add4f2e6-d1e6-458d-8dd7-edbb68c9c784

35646ed0f-3603-4656-a90a-abfe964643b2

4bfc53c09-1329-4d77-860b-f27f744629f2

20ca8ceca-7b94-4e60-ab90-731562bbdaec