• A-
  • A
  • A+

Методически обединения

52605404 325170804781451 7379687171050962944 n

Чужди езици

    

В ПМГ „Акад. Сергей Корольов” - Благоевград се изучават интензивно като I-ви чужд език английски и немски език, като се предоставя възможност за избор за II-ри чужд език между немски, руски, френски и английски език. 

Прочети още...

57569377 318134128870491 9116947299925229568 n

Обществени науки и гражданско образование

          

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

Прочети още...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград